รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากรุ๊ปคนไข้อาการหนักมากมาย 1,000-2,000 ชุด มาให้เมืองไทย รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในประเทศไทยเป็นระเบียบแล้ว ภายหลังที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาคนไข้วัววิด-19 ที่ประเทศของตน พร้อมเตรียมแบ่งให้โรงหมอขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์ จ.กรุงเทพฯ สถานที่เรียนหมอ รวมทั้ง โรงหมอขึ้นอยู่กับกรมควบคุมโรค ตามรูปทรงที่สมควร เพื่อเตรียมใช้รักษาอาการของคนไข้วัววิด-19 ในประเทศไทยอย่างเต็มที่

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นอย่างไร
กรุ๊ปโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แม้กระนั้นเป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่วางแบบมาให้มีความจำเพาะต่อความอยากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาวัววิด-19 ใช้กรรมวิธีการฉีดไปสู่ร่างกาย มีทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้หรือไม่?
เดี๋ยวนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีประเภทโมโนโคลนอล 2 ประเภทเป็นแอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขพันธุกรรมให้มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างมนุษย์ รวมทั้งแอนติบอดีที่สกัดจากคนที่หายจากโรควัววิด-19 เมื่อไปสู่ร่างกายจะทำให้เชื้อไวรัสอ่อนกำลังลง รวมทั้งยับยั้งการรับเชื้อภายในร่างกายคนไข้ลงได้

ความสามารถของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลที่ได้รับจากการวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสภายในร่างกายของคนไข้ ลดระยะเวลาการดูแลและรักษาในโรงหมอ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้จะต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะแรกสำหรับการเจ็บไข้

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญก้าวหน้า ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านสถานพยาบาล โรงหมอจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรุ๊ปโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความร้ายแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะแรกๆจะช่วยให้กรุ๊ปคนไข้ที่ไม่มีอาการ หรือกรุ๊ปผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการปรับปรุงเป็นกรุ๊ปคนไข้อาการหนัก นับว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าปัจจุบันสำหรับการรักษาในช่วงเวลานี้ แม้กระนั้นมีข้อจำกัดคือ ราคายาค่อนข้างสูง ถ้าเกิดในอนาคตมีการนำเข้าก็จะมีประโยชน์มากมาย เนื่องจากช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก้าวหน้า

ใครกันแน่ที่เหมาะกับการดูแลและรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะกับการใช้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงจะมีลักษณะอาการร้ายแรง คนวัยแก่รวมทั้งผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น

ข้อควรจะรู้ เกี่ยวกับการใช้ รวมทั้งความสามารถของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
เดี๋ยวนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการเรียนรู้ในมนุษย์ถึงการปฏิบัติแทนติดเชื้อโรคจากสายพันธุ์ต่างๆได้แก่ เบตา แอลฟา แกมมา รวมทั้งเดลตา รวมทั้งยังเป็นยาที่ควรจะมีการใช้ภายใต้คำแนะนำของหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.